Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR 

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på det avtal som du som konsument sluter med Moment of Ruth AB, organisationsnummer 559275-2223. Priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms där det är gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. De allmänna villkoren är tillämpliga så länge som svensk eller annan tillämplig lag inte är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen (1990:932) samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Mer information på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. Moment of Ruth AB friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter och tjänster i sortimentet. All bildinformation är illustrationer och återger inte exakt utseende och beskaffenhet av produkterna. 

SHOPIFY

Alla betalningar inom Sverige hanteras av Shopify. Du hittar villkoren för Shopify här. Frakt ingår i priset vid samtliga köp.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL 

Alla varor är Moment of Ruth ABs egendom tills dess full betalning erlagts och varan levererats. 

ÅTERGÅNG AV KÖP

Skulle vi inte ha nått tillräckligt antal förbokade flaskor den 31 oktober 2020 kommer samtliga köp att gå tillbaka. Det innebär att full köpeskilling återbetalas till ditt konto och alla övriga förpliktelser enligt dessa allmänna villkor upphör.

REKLAMATIONSVILLKOR

Det är lämpligt att kontrollera varan vid leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Om en vara avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Moment of Ruth AB eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av varan som givits, kan varan returneras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten. Reklamation ska göras inom skälig tid. Moment of Ruth förbehåller sig rätten att i första hand avhjälpa felet, i andra hand omleverans av varan och i sista hand återköp. Kontakta Moment of Ruth AB vid reklamation via e-post på info@momentofruth.com. Uppge ordernummer. 

ÅNGERRÄTT

Konsument har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt. Vill du under denna tid returnera din vara för byte eller återköp ska du kontakta kundtjänst på info@momentofruth.com. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Varor som faller under kategorin livsmedel är undantagna ångerrätten enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. 

RETUR

Vid retur står kund risken för varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning, samtliga etiketter ska sitta kvar och manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. Moment of Ruth AB har ingen möjlighet att ersätta kostnaden för returfrakt.

OUTLÖST FÖRSÄNDELSE

Vara som inte har hämtats inom fjorton (14) dagar återsänds till Moment of Ruth AB. Om detta sker debiteras du en avgift på SEK400 kr för administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

FORCE MAJEURE

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Moment of Ruth ABs kontroll, vilken inte skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Moment of Ruth AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

Moment of Ruth AB ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan gällande svensk dataskyddslagstiftning. Genom godkännande av köpeavtalet med Moment of Ruth AB samtycker du till att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp, möjliggöra uppdatering av din orderstatus samt för utskick av erbjudanden från Moment of Ruth AB, eller våra samarbetspartners, genom sms, e-mail eller annan direktreklam. Som kund kan du ta del av de sparade uppgifter, ändra dem eller be om radering. Du kan också när som helst ta tillbaka ditt samtycke till att få erbjudanden. Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras permanent när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för eller inte längre krävs enligt lag eller avtal.

Du hittar vår cookiepolicy här.

ÖVRIGT 

Moment of Ruth AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men inte begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Moment of Ruth AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Moment of Ruth AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.